Хомеопатията е ефикасен лечебен метод, при който с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства се стимулират естествените оздравителни реакции на организма.<<<<<<<

 

„ТЕРАПЕВТИЧЕН НАРЪЧНИК ПО ХОМЕОПАТИЯ”

Д-р Атанас Гълъбов

„Тази книга е ценен помощник за всички истински хомеопати…” – д-р Алфонс Гьойкенс, световноизвестен хомеопат и директор на Клиничния център за обучение по класическа хомеопатия в Хехтел, Белгия.

  • Разглежда много задълбочено 9 основни травматични лекарства и лечението при различни спешни и тежки състояния – всички видове травми; шок; кома; посттравматичен стрес синдром; хирургични проблеми, включително и стоматологични; сепсис; тетанус; остра бъбречна недостатъчност; сърдечни проблеми; апоплексия; терминални състояния; тежки инфекциозни заболявания; заболявания на горните дихателни пътища; невралгии; херпес зостер и др.
  • Дава идеи за лечението на някои проблеми при бременните жени, в пуерпериума и при новородени.
  • Съдържа специален раздел за ваксинациите и лечение на ваксиноза (болести след ваксинация), както и за профилактиката с хомеопатия.
  • Разглежда малко познати, но ценни за всекидневната практика хомеопатични лекарства; с примери.
  • Посочва рубрики в реперториума, свързани със съответните състояния, както и някои допълнения на лекарства в различни рубрики, които липсват в Synthesis 5 и 7.
  • Изяснава от медицинска гледна точка някои термини и понятия, срещащи се в хомеопатичната литература.
  • Дава ценни практически съвети относно воденето на случаи и назначаването на лекарствата, както и по отношение на диференциалната диагноза.
  • Включва над 400 случая от практиката на много водещи хомеопати в света от д-р Ханеман до днес, илюстриращи лечебния подход и възможностите при различните болестни състояния.

Книгата е луксозно издание с твърди корици, 450 стр. Цена 40 лв.

За контакти и информация:

>>>>>>>>

тел. (02) 958–97–95;
GSM 0898–544676

e-mail: realtime@abv.bg

  ©All rights reserved 2006 Design: tanja

www.biomedica-consult.com