Здравето е най-драгоценната придобивка, която ни дава възможност да се насладим на живота истински.<<<<<<<

 

„ПЪРВА ПОМОЩ С ХОМЕОПАТИЯ ЗА ВСИЧКИ”

Д-р Атанас Гълъбов

  • Книгата е предназначена за широк кръг читатели и се ползва с голяма популярност.
  • На достъпен език разяснява същността на терапевтичния метод хомеопатия и на холистичния медицински подход.
  • Разглежда накратко и ясно най-често използваните хомеопатични лекарства при травми и начина на тяхното приложение.
  • Обръща внимание на някои често срещани травми и остри заболявания при деца и възрастни и тяхното лечение с хомеопатия.

Книгата е с меки корици, 126 стр. Цена 5 лв.

За контакти и информация:

>>>>>>>>

тел. (02) 958–97–95;
GSM 0898–544676

e-mail: realtime@abv.bg

  ©All rights reserved 2006 Design: tanja

www.biomedica-consult.com