Свободата има смисъл в едно саморегулиращо се общество, съставено от свободномислещи и сътрудничещи си индивиди.<<<<<<<

 

„ОКОВАНА СВОБОДА”

Д-р Атанас Гълъбов

Това е уникална книга за начините, по които е манипулирано човечеството в глобален мащаб – политика, здравеопазване, религия и т. н. Разгледана е физиологичната основа на „промиването на мозъка” и са дадени многобройни примери.

Някои от въпросите, на които ви предлага отговори, са:

  • Наистина ли светът е такъв, какъвто изглежда?
  • Защо Земята прилича на огромно бойно поле и защо непрекъснато избухват конфликти в различни точки на планетата?
  • Защо техническият прогрес не е съпроводен с духовен?
  • Свободни ли сме да мислим или някой го прави вместо нас?
  • Сами ли взимаме решения или външна сила ни ги подсказва, без да усетим?
  • Защо огромната част от хората се държи като стадо овце и покорно тръгва в посоката, в която му се покаже, независимо дали от политически лидери, религиозни водачи или военни пълководци?
  • Обществените събития и катаклизми, които се случват, плод на случайност ли са или са предварително замислени от хора, за които и не подозираме, че имат пръст в тях?

Книгата е с меки корици, 368 стр. Цена 10 лв.

За контакти и информация:

тел. (02) 958–97–95;
GSM 0898–544676

e-mail: realtime@abv.bg

  ©All rights reserved 2006 Design: tanja

www.biomedica-consult.com